Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Etkinlik Bilgileri

-Bu etkinlik 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

-Etkinlik 4-5 Eylül 2019 tarihinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

-Eş zamanlı olarak dört ayrı sınıfta gerçekleştirilecek olan eğitimlerde, TOVAG/ÇAYDAG, MAG/SBAG, SOBAG ve TBAG alanları için oluşturulacak her bir sınıfta 15’er katılımcı yer alacaktır.